หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  1

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 3 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0004
เรวัฒน์  เหล่าไพบูลย์

 
 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
 
 Glass Technology Excellence Center
 
 รองศาสตราจารย์
 
 089-6263605
 
0012
จันทร์เพ็ญ  อินทรประเสริฐ

 
 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
 
 Glass Technology Excellence Center
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4401
 
0015
อนุสรณ์  นิยมพันธ์

 
 อนุสรณ์ นิยมพันธ์
 
 Glass Technology Excellence Center
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0850239828
หน้าแรก [ 1 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus