หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  1

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 5 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0009
อรัญญา  พิมพ์มงคล

 
 อรัญญา พิมพ์มงคล
 
 Biodiversity
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 โทร. 0-4535-3401-4 ต่อ 4203
 
0010
ณิชารัตน์  สวาสดิพันธ์

 
 ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
 
 Biodiversity
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ต่อ 4203
 
0021
ถาวร สุภาพรม

 
 ถาวร สุภาพรม
 
 Biodiversity
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4220
 
0026
สังวาลย์  แก่นโส

 
 สังวาลย์ แก่นโส
 
 Biodiversity
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4493
 
0029
แก้ว  อุดมศิริชาคร

 
 แก้ว อุดมศิริชาคร
 
 Biodiversity
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4221
หน้าแรก [ 1 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus