หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  1

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 5 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0013
จุฑามาส จิตต์เจริญ

 
 จุฑามาส จิตต์เจริญ
 
 Sustainable Energy
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4109
 
0016
อุดม  ทิพราช

 
 อุดม ทิพราช
 
 Sustainable Energy
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 089-9480419
 
0017
ศุภกร  ภู่เกิด

 
 ศุภกร ภู่เกิด
 
 Sustainable Energy
 
 รองศาสตราจารย์
 
 045288381
 
0022
ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร

 
 ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร
 
 Sustainable Energy
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 045288381
 
0028
นารีรัตน์  มูลใจ

 
 นารีรัตน์ มูลใจ
 
 Sustainable Energy
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4219
หน้าแรก [ 1 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus