หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  1

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 3 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0007
พรพรรณ  พึ่งโพธิ์

 
 พรพรรณ พึ่งโพธิ์
 
 Computational Chemistry Research
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ต่อ 4124
 
0019
สุวัฒน์ ผาบจันดา

 
 สุวัฒน์ ผาบจันดา
 
 Computational Chemistry Research
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4125
 
0079
เสนอ ชัยรัมย์

 
 เสนอ ชัยรัมย์
 
 Computational Chemistry Research
 
 อาจารย์
 
 0-45435-3401 - 2 ext. 4137
หน้าแรก [ 1 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus