หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  แสดงข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนโครงการวิจัยต่อ 1 หน้า)
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด ' 52 ' โครงการ ( แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ )
 • โครงการวิจัยหลัก จำนวน ' 43 ' โครงการ
 • โครงการวิจัยย่อย จำนวน ' 9 ' โครงการ
 •   หน้า 2 จาก  9

  สาขาวิชาที่ทำวิจัย  

  * ( ทั้งหมด 43 โครงการวิจัยหลัก ) *
  รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ
   
     2552A11702147


  -  การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน

   จินตนา เหล่าไพบูลย์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 383,100 ฿

   
     2552A11732150


  -  การปนเปื้อนของอาร์ซินิคในน้ำใต้ดินและตะกอนดิน เขตชนบทลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี

   ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 435,600 ฿

   
     2552A11702095


  -  การสังเคราะห์ฟิล์มบางท่อนาโนของไททาเนียม-ไอรอน-ออกไซด์ เพื่อผลิตไฮโดรเจนด้วยแสงอาทิตย์

   อุดม ทิพราช

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 643,500 ฿

   
     2552A11702089


  -  การศึกษาโครงสร้าง และพลังงาน ของสารประกอบไพคอนจูเกตโอลิโกไทโอฟีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้การคำนวณทางทฤษฎีเคมีควอนตัม

   ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 364,100 ฿

   
     2552A11702100


  -  การพัฒนาวัสดุเซรามิก PMN-PZT ที่เจือด้วย MnO2 สำหรับการประยุกต์เป็นหม้อแปลงเพียโซอิเล็กทริก

   รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 364,900 ฿

  หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] หน้าสุดท้าย 


  Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
  85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
  Design & Develop by
  Enterplus