หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  แสดงข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนโครงการวิจัยต่อ 1 หน้า)
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด ' 52 ' โครงการ ( แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ )
 • โครงการวิจัยหลัก จำนวน ' 43 ' โครงการ
 • โครงการวิจัยย่อย จำนวน ' 9 ' โครงการ
 •   หน้า 5 จาก  5

  สาขาวิชาที่ทำวิจัย  

  * ( ทั้งหมด 43 โครงการวิจัยหลัก ) *
  รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ
   
     2551A11702051


  -  การผลิตไลเปสโดยแลคทีเรียชอบอุณหภูมิสูงและการรประยุกต์ใช้ในการบำบัดนำเสียที่ปนเปือนไขมัน

   ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : ฿

   
     2551A11702005


  -  การพัฒนาวิธีการนำDNAเข้าสู่เซลล์ของแลคติคแอสิดแบคทีเรียโดยการใช้ลูกปัด

   พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 427,400 ฿

   
     0001


  -  Simulation of a Solenoid Coil Designed for MRI System

   จิตกร ผลโยญ

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 45000 ฿

  หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] หน้าสุดท้าย 


  Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
  85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
  Design & Develop by
  Enterplus