หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  แสดงข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนโครงการวิจัยต่อ 1 หน้า)
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด ' 52 ' โครงการ ( แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ )
 • โครงการวิจัยหลัก จำนวน ' 43 ' โครงการ
 • โครงการวิจัยย่อย จำนวน ' 9 ' โครงการ
 •   หน้า 1 จาก  1

  สาขาวิชาที่ทำวิจัย  

  * ( ทั้งหมด 5 โครงการวิจัยหลัก ) *
  รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ
   
     2552A11702064


  -  การพัฒนาพลาสติกชีวภาพผสมจากแป้งและโปรตีนรังไหมเพื่อทดแทนเครื่องใช้พลาสติกสังเคราะห์ประเภทใช้แล้วทิ้ง

   ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 223,900 ฿

   
     2552A11702004


  -  การผลิตซิลิกอนบริสุทธิ์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์จากเถ้าแกลบ

   ศุภกร ภู่เกิด

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 493,900 ฿

   
     2552A11702095


  -  การสังเคราะห์ฟิล์มบางท่อนาโนของไททาเนียม-ไอรอน-ออกไซด์ เพื่อผลิตไฮโดรเจนด้วยแสงอาทิตย์

   อุดม ทิพราช

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 643,500 ฿

   
     2551A11702025


  -  การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนของซิงค์และซิงออกไซด์โดยการกระตุ้นด้วยถ่านกะลามะพร้าว

   ศุภกร ภู่เกิด

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 477,000 ฿

   
     2551A11702023


  -  การประดิษฐ์เชลล์แสงอาทิตย์ย้อมไวแสงไททาเนียผลึกนาโนด้วยอิเล็กโตรไลท์ของแข็ง

   อุดม ทิพราช

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : ฿

  หน้าแรก [ 1 ] หน้าสุดท้าย 


  Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
  85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
  Design & Develop by
  Enterplus