หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  แสดงข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนโครงการวิจัยต่อ 1 หน้า)
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด ' 52 ' โครงการ ( แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ )
 • โครงการวิจัยหลัก จำนวน ' 43 ' โครงการ
 • โครงการวิจัยย่อย จำนวน ' 9 ' โครงการ
 •   หน้า 1 จาก  1

  สาขาวิชาที่ทำวิจัย  

  * ( ทั้งหมด 4 โครงการวิจัยหลัก ) *
  รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ
   
     2552A11732150


  -  การปนเปื้อนของอาร์ซินิคในน้ำใต้ดินและตะกอนดิน เขตชนบทลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี

   ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 435,600 ฿

   
     2552A11702086


  -  การผลิตไลเปสโดยแบคทีเรียชอบอุณหภูมิ สูงและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน

   ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 337,100 ฿

   
     2552A11702084


  -  การแยกเชื้อแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะ ต่อเชื้อ Vibrio harveyi เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมการเกิดโรคในกุ้งกุลาดำ

   พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 323,300 ฿

   
     2551A11702005


  -  การพัฒนาวิธีการนำDNAเข้าสู่เซลล์ของแลคติคแอสิดแบคทีเรียโดยการใช้ลูกปัด

   พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 427,400 ฿

  หน้าแรก [ 1 ] หน้าสุดท้าย 


  Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
  85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
  Design & Develop by
  Enterplus