หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 Laksamee Chaicharoenwimolkul, Ampaporn Munmai, Sanoe Chairam, Udomchai Tewasekson, Sarawut Sapudom, Yuthana Lakliang, Ekasith Somsook

 
 Effect of stabilizing ligands bearing ferrocene moieties on the gold nanoparticle-catalyzed reactions of arylboronic acids
 
 Tetrahedron Letters
 
 Vol.49
 No.51
 Pages 7299-7302
 
 พ.ศ. 2552
 
 S. Chairam, E. Somsook, R. K. Coll

 
 Enhancing Thai Students' Learning of Chemical Kinetics
 
 Res. Sci. Tech. Educ
 
 Vol.27
 No.1
 Pages 95-115
 
 พ.ศ. 2552
 
 S. Chairam, C. Poolperm, E. Somsook

 
 Starch Vermicelli Template-Assisted Synthesis of Size/Shape-Controlled Nanoparticles
 
 Carbohydr. Polym
 
 Vol.75
 No.4
 Pages 694-704
 
 พ.ศ. 2552
 
 H. Zhang, X. Luo, K. Wongkhan, H. Duan, Q. Li, L. Zhu, J. Wang, A. S. Batsanov, J. A. K. Howard, T. B. Marder, and A. Lei

 
 Acceleration of Reductive Elimination of [Ar-Pd-Csp3] by a Phosphine/Electron-Deficient Olefin Ligand: A Kinetic Investigation
 
 Chem. Eur. J.
 
 Vol.15
 No.15
 Pages 3823-3829
 
 พ.ศ. 2552
 
 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล เอมอร คำเพราะ และรัชฎาพร นวะพิฒ

 
 การคัดเลือกเชื้อเอนโดฟัยติคแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ.
 
 Vol.11
 No.3
 Pages 9-17
 
 พ.ศ. 2552
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus