หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 10 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 Udom Tipparach,Pakawat Wongwanwattana, Thossaporn Sompun and Pichet Limsuwan
 

 
 ENHANCING THE PERFORMANCE OF PHOTOELECTROLYSIS CELLS FOR SOLAR HYDROGEN GENERATION VIA NANO-TiO2 PHOTOANODES AND Pt-NANOFILM COUNTER ELECTRODES
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 29-32
 
 พ.ศ. 2552
 
 Tippawan Saipin, Pakawat Wongwanwattana, Thossaporn Sompun, Supakorn Pukird and Udom Tipparach
 

 
 THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE PERFORMANCE OF DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS USING NANOSTRUCTURED TiO2
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 20-23
 
 พ.ศ. 2552
 
 Tippawan Saipin, Pakawat Wongwanwattana, Thossaporn Sompun, Supakorn Pukird and Udom Tipparach
 

 
 THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE PERFORMANCE OF DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS USING NANOSTRUCTURED TiO2
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 20-23
 
 พ.ศ. 2551
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon, and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Prophylactic effect of Andrographis paniculataextracts against Streptococcus agalactiae infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
 
 Journal of Biotechnology and Bioengineering
 
 Vol.107
 No.5
 Pages 579-582
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon, and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Prophylactic effect of Andrographis paniculata extracts against Streptococcus agalactiae infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
 
 Journal of Biotechnology and Bioengineering
 
 Vol.107
 No.5
 Pages 579-582
 
 พ.ศ. 2552
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus