หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 11 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 Sumalin Phoka, Paveena Laokul, Ekaphan Swatsitang, Vinich Promarak, Supapan Seraphin and Santi Maensiri
 

 
 Synthesis, structural and optical properties of CeO2 nanoparticles synthesized by a simple polyvinyl pyrrolidone (PVP) solution route
 
 Materials Chemistry and Physics
 
 Vol.115
 No.1
 Pages 423-428
 
 พ.ศ. 2552
 
 R. TIPAKORNTITIKUL, Y. SUWAN, AND A. NIYOMPAN
 

 
 Effect of MnO2 Addition on the Dielectric Behaviors of the PZT-PMN Ceramics
 
 Ferroelectrics
 
 Vol.381
 No.
 Pages 1-8
 
 พ.ศ. 2552
 
 R. TIPAKORNTITIKUL, Y. SUWAN, AND A. NIYOMPAN
 

 
 Effect of MnO2 Addition on the Dielectric Behaviors of the PZT-PMN Ceramics
 
 Ferroelectrics
 
 Vol.381
 No.
 Pages 1-8
 
 พ.ศ. 2552
 
 S. Saikrasun, S. Saengsuwan
 

 
 Thermal decomposition kinetics of in situ reinforcing composite based on polypropylene and liquid crystalline polymer
 
 Jouurnal of Materials Processing Technology
 
 Vol.209
 No.7
 Pages 3490-3500
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Characterization of Nisin Produced by Lactococcus lactis RP359 Isolated from Kem-Buk-Nud, a Traditional Thai Fermented Food
 
  The Internet Journal of Microbiology
 
 Vol.5
 No.1
 Pages -
 
 พ.ศ. 2552
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus