หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 12 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Characterization of Nisin Produced by Lactococcus lactis RP359 Isolated from Kem-Buk-Nud, a Traditional Thai Fermented Food
 
  The Internet Journal of Microbiology
 
 Vol.5
 No.1
 Pages -
 
 พ.ศ. 2551
 
 Adithepchaikarn Pachanawan, Parichat Phumkhachorn and Pongsak Rattanachaikunsopon
 

 
 Potential of Psidium guajana Supplemented Fish Diets in Controlling Aeromonas hydrophila Infection in Tilapia (Oreochromis niloticus)
 
 Journal of Bioscience and Bioengineering
 
 Vol.106
 No.5
 Pages 419-424
 
 พ.ศ. 2551
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Diallyl Sulfide Content and Antimicrobial Activity against Food-Borne Pathogenic Bacteria of Chives (Allium schoenoprasum)
 
 Bioscience, biotechnology, and biochemistry
 
 Vol.72
 No.11
 Pages 2987-2991
 
 พ.ศ. 2551
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Incidence of Nisin Z Production in Lactococcus Lactis subsp. TFF 221 Isolate from Thai Fermented Foods
 
 Journal of Food Protection
 
 Vol.71
 No.10
 Pages 2024-2029
 
 พ.ศ. 2551
 
 D. Polsongkram, P. Chamninok, S. Pukird, L. Chow, O Lupan, G. Chai, H. Khallaf, S. Park and A. Schulte
 

 
 Effect of Synthesis Conditions on the growth of ZnO nanorods via hydrothermal method
 
 Physica B
 
 Vol.403
 No.19-20
 Pages 3713-3717
 
 พ.ศ. 2552
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus