หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 16 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 นิภาวรรณ พองพรหม, ลักษ์คณา ศรีเล็ก, วุฒิพันธ์ อ่อนปัดชา, ปวีณา ภาระเวช, และพรพรรณ พึ่งโพธิ์
 

 
 การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงพิวโรล
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 401-409
 
 พ.ศ. 2552
 
 ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
 

 
 การเร่งอนุภาคพลังงานสูงในอวกาศ
 
 วารสารฟิสิกส์ไทย
 
 Vol.25
 No.4
 Pages 20-23
 
 พ.ศ. 2552
 
 อุบลวรรณ กิจคณะ, วิษณุ สายรัตนทองคำ และอัจฉรา มหาวีรวัฒน์
 

 
 การจำแนกประเภทมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยรหัสพันธุกรรมและโครงข่ายประสาทเทียม
 
 Proceeding of the12th National Computer Science and Engineering Conference 2008
 
 Vol.
 No.
 Pages 293-299
 
 พ.ศ. 2552
 
 X. Wang, M. Amatatongchai, D. Nacapricha, O. Hofmann, J.C. de Mello, D.D.C. Bradley and A.J. de Mello.

 
 Thin-film organic photodiodes for integrated on-chip chemiluminescence detection – application to antioxidant capacity screening
 
 Sensors and Actuators B: Chemical
 
 Vol.140
 No.2
 Pages 643-648
 
 พ.ศ. 2552
 
 I. Thaithae, U. Tipparach, S. Pukird

 
 Effects of natural dyes on the efficiency of dye sensitized TiO2 nanocrystalline solar cells
 
 THAI JOURNAL OF PHYSICS
 
 Vol.3
 No.37
 Pages ---
 
 พ.ศ. 2551
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus