หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 17 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 U. Tipparach, U. Paichit

 
 Preparation and properties of indium tin oxide (ITO) films by RF magnetron sputtering for solar cell applications
 
 THAI JOURNAL OF PHYSICS
 
 Vol.3
 No.34
 Pages ---
 
 พ.ศ. 2551
 
 U. Tipparach, P. Wongwanwatthana, T. Sompan, T. Saipin and P. Krongkitsiri

 
 Preparation and Characterization of Nano-TiO2 Thin films by Sol-gel Dip-coating Method
 
 CMU.J.Nat.Sci.Special Issue on nanotechnology
 
 Vol.7(1)
 No.-
 Pages 129-136
 
 พ.ศ. 2551
 
 Somkid Pencharee, Jintana Laopaiboon, and Chutima Eamchotchawalit

 
 Synthesis and Characterization of Bismuth Telluride (Bi0.48Sb1.52Te3) Single Crystals
 
 Naresuan University Science Journal. (Special Issue)
 
 Vol.-
 No.-
 Pages 45-50
 
 พ.ศ. 2551
 
 Chanruangrit Channok and David Ruffolo

 
 Spatial Profiles of Solar Storm Particles during Finite-Time Shock Acceleration.
 
 Proceeding, The 12th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering , Ubon Rajathanee University, Ubon Ratchathani
 
 Vol.-
 No.-
 Pages 173-176
 
 พ.ศ. 2551
 
 R. Tipakontitikul, A. Niyompan, K. Srisurat, N. Kanchanarat, and T Tunkasiri

 
 Effect of pH on Phase Formation and Morphology of the Nanocrystalline Boehmite Powder Prepared by a Precipitation Method.
 
 Journal of Microscopy Society of Thailand
 
 Vol.22
 No.-
 Pages 20-22
 
 พ.ศ. 2551
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus