หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 19 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 T. Nutaro, S. Sumran, C. Chaiwattana, D. Ruffolo, A. Sáiz, N. Kamyan, W. Sonsrettee, M. Rujiwarodom, P. Tooprakai, and C. Changchutoe

 
 Initial Observations of Cosmic Rays by the Princess Sirindhorn Neutron Monitor at a High Cutoff Rigidity in Thailand
 
 Proceeding of 2nd Korea-Thailand Joint Workshop on Astronomy and Astrophysics, Seoul, Korea
 
 Vol.-
 No.-
 Pages ---
 
 พ.ศ. 2551
 
 D. Polsongkram, P. kasian, P. Limsuwan, U. Tipparach, S. Samran, L. Chow and S. Pukird

 
 Investigation of Nanomaterials Prepared by Thermal Evaporation of Carbon-ZnO mixture
 
 Advanced Materials Research
 
 Vol.55-57
 No.-
 Pages 229-232
 
 พ.ศ. 2551
 
 P.Pimsorn, R. Tipakontitikul, A. Niyompan, N. Kanchanarat and T. Tunkasiri

 
 Preparation of Nano-Crystalline Boehmite as a Gammar-slumina Source for the Production of Na.beta-Al2O3 Solid Electrolyte.
 
 Advanced Materials Research
 
 Vol.55-57
 No.-
 Pages 653-656
 
 พ.ศ. 2551
 
 S. Thongsaeng, A. Niyompan, R. Tipakontitikul and K. Pengpat

 
 Formation of NaNbO3 Crystals in Dielectric Glass and Glass-Ceramics of Na2O-Nb2O5-Al2O3-SiO2 System.
 
 Advanced Materials Research
 
 Vol.55-57
 No.-
 Pages 229-232
 
 พ.ศ. 2551
 
 Y. Suwan, A. Niyompan, R. Tipakontitikul and P. Laoratanakul

 
 Effect of MnO2 Impurity on the PZT-PMN System Ceramics for Piezoelectric Transformer.
 
 Advanced Materials Research
 
 Vol.55-57
 No.-
 Pages 189-192
 
 พ.ศ. 2551
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus