หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 20 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 A. Niyompan, K. Srisurat, R. Tipakontitikul, K. Pengpat and T. Tunkasiri.

 
 Sintering Behavior of the b² -alumina Solid Electrolyte for Battery Applications.
 
 Advanced Materials Research
 
 Vol.55-57
 No.-
 Pages 793-796
 
 พ.ศ. 2551
 
 K.Shavab, N. Pongprom, E.Wulz, W. Holzer, H. Spreitzer, P. Schmidt, B. Aicher, G. Mueller, E. Guenther

 
 Synthesis and biological evalvation of Novel Cytotoxic Azanaphthoquinone Annelated Pyrrolo Oximes.
 
 Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
 
 Vol.17
 No.22
 Pages 6091-6095
 
 พ.ศ. 2551
 
 N.Pongprom and H.Sproitzer.

 
 Synthesis and biological evalvation of di-substituted azanaphthoquinone annelated pyrroles.
 
 Proceeding of PACCON 2008 (Pure and Applied Chemistry International Conference) Bangkok, Thailand
 
 Vol.-
 No.-
 Pages 655-
 
 พ.ศ. 2551
 
 Kaewkhao J, Laopaiboon J, Chewpraditkul W

 
 Determination of effective atomic numbers and effective electron densities for Cu/Zn alloy.
 
 Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer
 
 Vol.109
 No.7
 Pages 1260-1265
 
 พ.ศ. 2551
 
 L.E. Wenger, G.M. Tsoi, R. Suryanarayanan, and T. Sudyoadsuk

 
 Effect of Cr-doping on the magnetic and electrical properties of La0.4Ca0.6MnO3
 
 Journal of Applied Physics
 
 Vol.103
 No.7
 Pages ---
 
 พ.ศ. 2551
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus