หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 21 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 Nipawan Pongprom, Gerhard Muller, Peter Schmidt, Wolfgang Holzer and helmut Spreitzer

 
 Synthesis of anticancer compounds, III (Bioorg Med Chem Lett 17, 6091, 2007), carbinol derivatives of azanaphthoquinone annelated pyrroles.
 
 Monatshefte für Chemie / Chemical Monthly
 
 Vol.0026-9247
 No.-
 Pages 1434-4475
 
 พ.ศ. 2551
 
 Adithepchaikarn Pachanawan, Parichat Phumkhachorn and Pongsak Rattanachaikunsopon

 
 Potential of Psidium guajana Supplemented Fish Diets in Controlling Aeromonas hydrophila Infection in Tilapia (Oreochromis niloticus)
 
 Journal of Bioscience and Bioengineering
 
 Vol.106
 No.5
 Pages 419-424
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon and Parichat Phumkhachorn

 
 Diallyl Sulfide Content and Antimicrobial Activity against Food-Borne Pathogenic Bacteria of Chives (Allium schoenoprasum)
 
 Bioscience, biotechnology, and biochemistry
 
 Vol.72
 No.11
 Pages 2987-2991
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon and Parichat Phumkhachorn

 
 Incidence of Nisin Z Production in Lactococcus Lactis subsp. TFF 221 Isolate from Thai Fermented Foods
 
 Journal of Food Protection
 
 Vol.71
 No.10
 Pages 2024-2029
 
 พ.ศ. 2552
 
 Supakorn Pukird1, Pattanasuk Chamninok1, Dheerachai Polsongkram1, Pakin Inchidjuy1, Udom Tipparach and Lee Chow

 
 Synthesisof ZnO Nanowires and Nanobelts by
 
 CMU. J. Nat. Sci. (2008), 95-98.
 
 Vol.Special Issue on Nanotechnology Vol. 7(1)
 No.
 Pages 95-98
 
 พ.ศ. 2550
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus