หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 22 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 U. Tipparach, P. Wongwanwathana, T. Sompun, T. Saipin, and P. Krongkitsiri

 
 Preparation and Characterization of nano TiO2 films by sol-gel dip-coating Method
 
 CMU. J. Nat. Sci.
 
 Vol.Special Issue on Nanotechnology
 No.7(1)
 Pages 129-136-
 
 พ.ศ. 2550
 
 Thaitea, U. Tipparach, and S. Pukird

 
 Effects of natural dyes on the efficiency of dye-sensitized TiO2 nanocrystalline solar cells
 
 Thai Journal of Physics
 
 Vol.Series 3
 No.
 Pages 77-78
 
 พ.ศ. 2549
 
 U. Tipparach, A. Kamonlerd, and S. Pukird (2008) 34-37
 

 
 Preparation and properties of ITO films by
 
 Thai Journal of Physics
 
 Vol.
 No.Series 3
 Pages 34-37
 
 พ.ศ. 2548
 
 U. Tipparach, T. Saipin, S. Sumran, and S. Pukird, , (2007), 31-36

 
 Growth and Structure of Multilayered Carbon Fibers with Carbon Nanotube Cores
 
 Thai Journal of Physics
 
 Vol.Series 2
 No.
 Pages 31-36
 
 พ.ศ. 2548
 
 Tippawan Saipin, Udom Tipparach, and Supakorn Pukird (2005), 4(1), 67-72

 
 Fabrication and characterizations of Fe:Ni nanoparticles for carbon nanotubes growth
 
 Chiang Mai University Journal
 
 Vol.4
 No.1
 Pages 67-72
 
 พ.ศ. 2547
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus