หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 23 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 P. Chamninok, P. Kasian, P. Limsuwan, U. Tipparach, S. Samran, L. Chow and S. Pukird, , 637-640.

 
 Synthesis and Characterization of Nanostructured Materials Prepared from SiO2 and GeO2 Mixture by Carbon Assisted Method
 
 Advanced Materials Research
 
 Vol.55-57
 No.
 Pages 637-
 
 พ.ศ. 
 
 D. Polsongkram, P. Kasian, P. Limsuwan, U. Tipparach, S. Samran, L. Chow, and S. Vols. 55-57 (2008) 633-636

 
 PukirdInvestigation of Nanomaterials Prepared by Thermal Evaporation of Carbon-ZnO mixtures,
 
 Advanced Materials Research
 
 Vol.55-57
 No.
 Pages 633-
 
 พ.ศ. 2548
 
 T.-P. Chen , K. Wu , Q. Li , Z. Li, S.Z. Wangb, B. Chen , Q.Y. Chen ,W.-K. Chu , J.C.-J. Chen, U. Tipparach , Y.C. Soo 460–462 (2007) 403–405
 

 
 Structure and transport studies on nanometer
 
  Physica C
 
 Vol.460
 No.
 Pages 403-
 
 พ.ศ. 2549
 
 T.-P. Chen, U. Tipparach, X. Yang, A. Zhou, B. Chen, Q. Y. Chen, W. K. Chu, J. C. J. Chen And J. T. Wang,

 
 PrBa2[Cu1-xMx]3O7 as I-Layer Materials For Josephson SIS Junctions,
 
 International Journal of Modern Physics B
 
 Vol.19
 No.
 Pages 123-130
 
 พ.ศ. 2545
 
 T-P Chen, X. Yang, U. Tipparach, A. Zhou, B. Chen, Q.Y. Chen, and J.T. Wang 19&20(2003) 2655

 
 Structure and transport studies on PrBa2(Cu1-xMx)3O7 : M= Al, Fe and Ni
 
 International Journal of Modern Physics B
 
 Vol.17
 No.
 Pages 2655-
 
 พ.ศ. 2543
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus