หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 24 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 X. Yang, Udom Tipparach, Tar-Pin Chen, John L. Wagner, B. Helmowski, and J.T. Wang , 341-348, (2000) 2447

 
 Fabrication of and transport studies on PrBa2(Cu0.8T0.2)3O7
 
 Physica C
 
 Vol.341
 No.
 Pages 2447-
 
 พ.ศ. 2543
 
 K. Wu, U. Tipparach, T.-P. Chen, Q. Li, X.H. Zeng, , E. Wert, , J.L. Wagner, Q.Y. Chen, H.C. Wang, H.C Yang, and H.Er. Horng

 
 Transport Studies on Nanometer Thick YBa2Cu3O7 Multilayers using Y0.4P0.6Cu3O7 and PrBa2(Cu0.8T0.2)3O7 as Buffer Layers
 
 International Journal of Modern PhysicsB
 
 Vol.15
 No.
 Pages 3317-
 
 พ.ศ. 
 
 Tar-Pin Chen, Udom Tipparach, H. D. Yang, J.T. Wang, Benjamin Chen, and Jean C.J. Chen

 
 Proximity effect of Pb on CeCu6 and La0.05Ce0.95Cu6
 
 International Journal of Modern Physics B
 
 Vol.30&31
 No.
 Pages 2642-
 
 พ.ศ. 
 
 1. Mingji Jin, Q. Y. Chen, Udom Tipparach, T.-P. Chen, C. Wang, H. W. Seo, Lixi Yuan, W. K. Chu, K. S. No, C. L. Chen, and Y. S. Song

 
 Epitaxial PrBa2(Cu0.8Al0.2)3O7 thin films grown by rf sputtering
 
 Applied Physics Letter
 
 Vol.80
 No.
 Pages 3391-
 
 พ.ศ. 
 
 5. U. Tipparach, T.-P. Chen, J.L. Wagner, K. Wu, Q.Y. Chen, Q. Li, J.T. Wang, H.C. Yang, and H.-E. Horng

 
 Fabrication of and transport studies on PrBa2(Cu1-xMx)3O7 , M= Ga, Zn and Co
 
 Physica C
 
 Vol.404
 No.
 Pages 364-
 
 พ.ศ. 
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus