หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 25 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 R. Tipakontitikul, A. Niyompan, K. Srisurat, N. Kanchanarat, and T Tunkasiri

 
 Effect of pH on Phase Formation and Morphology of the Nanocrystalline Boehmite Powder Prepared by a Precipitation Method
 
 Journal of Microscopy Society of Thailand
 
 Vol.22
 No.-
 Pages 20-22
 
 พ.ศ. 2550
 
 รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล

 
 หม้อแปลงพิโซอิเล็กทริกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 Vol.ปีที่ 27
 No.2
 Pages 190-197
 
 พ.ศ. 2551
 
 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

 
 การปนเปื้อนสารหนูในน้ำใต้ดินเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ.
 
 Vol.ปีที่ 10
 No.2
 Pages 27-39
 
 พ.ศ. 2550
 
 Chawanakul, S., P. Chaiprasert, S. Towprayoon , O. Kerdchoechuen and M. Tanticharoen

 
 “Population Dynamics of Acetoclastic Methanogens and Methane Production in Flooded Rice Root Soils,”
 
 Proceeding in BioThailand 2001: From Research to Market
 
 Vol.
 No.
 Pages -
 
 พ.ศ. 2544
 
 Noparatnaraporn, N., Chawanakul, S and Aranyanark, J.

 
 Bacterial diversity of historical monuments in Thailand and their roles on Biodeterioration. Biodeterioration of Cultural
 
 Proceeding of the 3rd InternationL Conference on Biodeterioration of Cultural Properties.
 
 Vol.
 No.
 Pages -
 
 พ.ศ. 
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus