หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 26 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Kerdchoechuen, O., Towprayoon, S. and Tanticharoen, M.

 
 Methane production and Acetoclastic methanogens at rice rhizosheric soil.
 
 Proceeding on “3rd Non-Carbondioxide Greenhouse Gase (NCGG-3) International Conference), January 21-23, 2002. Maastricht, The Netherland
 
 Vol.
 No.
 Pages -
 
 พ.ศ. 2546
 
 Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Towprayoon, S., Kerdchoechuen, O., and Tanticharoen, M.

 
 Methane Production by Acetate-utilizing Methanogens in Paddy Field"
 
 Proceeding in The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE 2005)",
 
 Vol.
 No.
 Pages 778-
 
 พ.ศ. 2546
 
 ศันสนีย์ ชวนะกุลและ ประเดิม ภาคแก้ว

 
 ความสำเร็จจากการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร กรณ๊ศึกษาจังหวัดยโสธรและร้อยเอ็ด
 
 จดหมายข่าวสิ่งแวดล้อมภาค 12
 
 Vol.3
 No.1
 Pages -
 
 พ.ศ. 2547
 
 ศันสนีย์ ชวนะกุล

 
 Methane production in paddy field
 
 ม.อบ. วิจัย
 
 Vol.
 No.
 Pages 87-
 
 พ.ศ. 2548
 
 Sansanee Chawanakul, Pawinee Chaiprasert, Sirintornthep Towprayoon and Morakot Tanticharoen

 
 Contributions of available substrates and activities of trophic microbial communities to methanogenesis in vegetative and reproductive rice rhizospheric soil.
 
 J. of Environmental Biology
 
 Vol.30
 No.1
 Pages 119-127
 
 พ.ศ. 2552
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus