หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 27 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก

 
 การจำลองการกระจายตัวความเร็วของสสารตัวกลางระหว่างดาวในระบบสุริยะ
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ.
 
 Vol.ปีที่ 10
 No.2
 Pages 20-26
 
 พ.ศ. 2550
 
 ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก

 
 การจำลองสเปกตรัมพลังงานของอนุภาคพลังงานสูงจากเหตุการณ์พายุสุริยะวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2000
 
 วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
 
 Vol.ปีที่ 36
 No.1
 Pages 59-66
 
 พ.ศ. 2550
 
 Charida Pukahuta, Poonpilai Suwanarit, Emiko Shingawa, Hisashi Hoshida, Yoshinori Nishizawa and Rinji Akada.

 
 Screening of thermotolerant white rot fungi, lentinus spp. For enzyme production and application for pulp bleaching.
 
 Proceeding, JSPS-NRCT Core University Program (1998-2008) on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications, Walailuk University, Nakorn Srithamarat
 
 Vol.
 No.
 Pages 81-82
 
 พ.ศ. 2551
 
 อภิชัย ศิวประภากร, วาริณี พละสาร, และ อรัญญา พิมพ์มงคล

 
 ผลกระทบของสนามเวลาต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืช
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ.
 
 Vol.ปีที่ 10
 No.2
 Pages 14-19
 
 พ.ศ. 2551
 
 Jantaporn Thongekkaew

 
 Production of recombinant carboxymethyl cellulose from the yeast Cryptococcus sp. S-2 (CSCMCase) and CSCMCase coupling with cellulose binding domain by high cell-density fermentation of Pichia pastoris and purification of recombinant enzymes
 
 Proceeding, JSPS-NRCT Core University Program (1998-2008) on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications, Walailuk University, Nakorn Srithamarat
 
 Vol.
 No.
 Pages 109-110
 
 พ.ศ. 2551
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus