หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 28 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 กัญญ์จนา นึกดี

 
 การแยกแบคเทอริโอฟาสที่มีความจำเพาะต่อ Shigella dysenteriae จากตัวอย่างน้ำเสียในจังหวัดอุบลราชธานี
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ.
 
 Vol.10
 No.1
 Pages 1-12
 
 พ.ศ. 2550
 
 กัญญ์จนา นึกดี

 
 การแยกแบคเทอริโอฟาสที่มีความจำเพาะต่อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ
 
 Vol.9
 No.3
 Pages 28-37
 
 พ.ศ. 2551
 
 Jantaporn Thongekkaew, Hiroto Ikeda, Kazuo Maszki, Haruyuki Iefuji

 
 An acidic thermostable carboxymethyl cellulase from the yeast Cryptococcus sp. S-2: Purification, characterization and improvement of its recombinant enzyme production by high cell-density fermentation of Pichia pastoris
 
 Protein Expression and Purification
 
 Vol.60
 No.2
 Pages 140-146
 
 พ.ศ. 2551
 
 จันทรพร ทองเอกแก้ว

 
 บทบาทของคาเทชินในชาเขียวต่อการลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือด
 
 วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
 
 Vol.36
 No.2
 Pages 91-96
 
 พ.ศ. 2551
 
 Auradee Punkvang, Patchreenart Saparpakorn, Songwut Suramitr, Supa Hannongbua, Pornpan Pungpo

 
 Molecular Modeling and Quantum Chemical Calculations of Antituberculosis Agents in a Seris of Isoniazid Derivatives
 
 Proceeding, The 12th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering , Ubon Rajathanee University, Ubon Ratchathani
 
 Vol.
 No.
 Pages 144-149
 
 พ.ศ. 2550
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus