หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 3 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 มะลิวรรณ จุรุทา ถาวร สุภาพรม และพรพิมล สุริยภัทร

 
 ความผิดปกติของไมโอซิสที่ก่อให้เกิดการเป็นหมันในปทุมมาลูกผสม
 
 การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 16 "พันธุศาสตร์...แก้วิกฤตพลังงานชาติ"
 
 Vol.
 No.
 Pages 255-259
 
 พ.ศ. 2552
 
 ถาวร สุภาพรม กรรณิการ์ ประทุมภักดิ์ วันเพ็ญ กาคำผุย และแก้ว อุดมศิริชาคร

 
 รายงานผลการตรวจโครโมโซมในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวจำนวน 386 ราย
 
 การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 16 "พันธุศาสตร์...แก้วิกฤตพลังงานชาติ"
 
 Vol.
 No.
 Pages 145-149
 
 พ.ศ. 2552
 
 Nonklang S, Abdel-Banat BMA, Cha-Aim K, Moonjai N (Moonjai, Nareerat) 2, Hoshida H, Limtong S, Yamada M, Akada R

 
 High-Temperature Ethanol Fermentation and Transformation with Linear DNA in the Thermotolerant Yeast Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042
 
 APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
 
 Vol.74
 No.24
 Pages 7514-4521
 
 พ.ศ. 2552
 
 C. Pukahuta, W. Palasarn, A. Pimmongkol

 
 Taxonomic Study of Wild Edible Pore Fungi Found in Ubon Ratchathani
 
 Journal of Microscopy Society of Thailand
 
 Vol.23
 No.1
 Pages 30-33
 
 พ.ศ. 2552
 
 ชริดา ปุกหุต

 
 การจัดทำรายการทะเบียนชนิดพันธุ์เห็ดในประเทศไทย
 
 ข่าวสารเพื่อผู้เพาะเห็ด (สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย)
 
 Vol.
 No.
 Pages 3-8
 
 พ.ศ. 2552
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus