หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 30 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 Phumkhachorn P, Rattanachaikunsopon P, Khunsook S
 

 
 Use of the gfp gene in monitoring bacteriocin-producing Lactobacillus plantarum N014, a potential starter culture in nham fermentation
 
 Journal of food protection
 
 Vol.70
 No.
 Pages 419-424
 
 พ.ศ. 2549
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon and Parichat Phumkhachorn

 
 Bacteriostatic effect of flavonoids isolated from leaves of Psidium guajava on fish pathogens
 
 Fitoterapia
 
 Vol.78
 No.
 Pages 434-436
 
 พ.ศ. 2550
 
 S. Maensiri , P. Laokul , J.Klinkaewnarong , S. Phokha , V. Promarak and S.Serphin

 
 Indium oxide (In2O3) nanoparticles using Aloe vera plant extract: Synthesis and optical properties
 
 Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications
 
 Vol.2
 No.
 Pages 161-165
 
 พ.ศ. 2551
 
 S. Maensiri , C. Masingboon , P. Laokul , W. Jareonboon , V. Promarak , P.L. Anderson , and S. Seraphin

 
 Egg white synthesis and photoluminescence of platelike clusters of CeO2 nanoparticles
 
 Crystal Growth and Design
 
 Vol.7
 No.5
 Pages 950-955
 
 พ.ศ. 2549
 
 S. Maensiri, C. Masingboon, V. Promarak, and S. Seraphin

 
 Synthesis and optical properties of nanocrystalline V-doped ZnO powders
 
 Optical Materials
 
 Vol.29
 No.12
 Pages 1700-1705
 
 พ.ศ. 2550
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus