หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 31 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 S. maensiri, P. Laokul and V. Promarak

 
 Synthesis and optical properties of nanocrystalline ZnO powders by a simple method using zinc acetate dihydrate and poly(vinyl pyrrolidone)
 
 Journal of Crystal Growth
 
 Vol.289
 No.1
 Pages 102-106
 
 พ.ศ. 2548
 
 V. Promarak, M. Ichikawa, T.Sudyoadsuk, S. Saengsuwan , S. Jungsuttiwong and T.Keawin

 
 Thermally and electrochemically stable amorphous hole-transporting materials based on carbazole dendrimers for electroluminescent devices
 
 Thin Solid Films
 
 Vol.516
 No.10
 Pages 2881-2888
 
 พ.ศ. 2550
 
 V.promarak , A. Punkvuang , T. Sudyoaduk , S. Jungsuttiwong , S. Saengsuwan , T. Keawin and K. Sirithip

 
 Synthesis and characterization of N-carbazole end-capped oligofluorene-thiophenes
 
 Tetrahedron
 
 Vol.63
 No.36
 Pages 8881-8890
 
 พ.ศ. 2550
 
 V. Promarak, A.Pankvuang and S. Ruschirawat

 
 Synthesis and characterization of novel N-carbazole end-capped oligothiophene-fluorenes
 
 Tetrahedron Letters
 
 Vol.48
 No.7
 Pages 1151-1154
 
 พ.ศ. 2549
 
 V. Promarak, and S. Ruchirawat

 
 Synthesis and properties of N-carbazole end-capped conjugated molecules
 
 Tetrahedron
 
 Vol.63
 No.7
 Pages 1602-1609
 
 พ.ศ. 2549
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus