หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 32 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 Vinich Promarak, Auradee Pankvuang, Siriporn Jungsuttiwong, Sayant Saengsuwan, Taweesak Sudyoadsuk and Tinnagon Keawin

 
 Synthesis, optical, electrochemical and thermal properties of α,α'-bis(9,9-bis-n-hexylfluorenyl)-substituted oligothiophenes
 
 Tetrahedron Letters
 
 Vol.48
 No.21
 Pages 3661-3665
 
 พ.ศ. 2549
 
 Vinich Promarak, Musubu Ichikawa, Taweesak Sudyoadsuk, Sayant Saengsuwan, Siriporn Jungsuttiwong and Tinnagon Keawin

 
 Thermally and electrochemically stable amorphous hole-transporting materials based on carbazole dendrimers for electroluminescent devices
 
 Thin Solid Films
 
 Vol.516
 No.10
 Pages 2881-2888
 
 พ.ศ. 2550
 
 Vinich Promarak, Auradee Pankvuang, Duangratchaneegorn Meunmat, Taweesak Sudyoadsuk, Sayant Saengsuwan and Tinnagon Keawin

 
 Synthesis, optical, electrochemical, and thermal properties of conjugated α-fluorenyl oligothiophenes
 
 Tetrahedron Letters
 
 Vol.48
 No.6
 Pages 919-923
 
 พ.ศ. 2549
 
 Vinich Promarak, Musubu Ichikawa, Taweesak Sudyoadsuk, Sayant Saengsuwan and Tinnagon Keawin

 
 Synthesis and properties of hole-transporting fluorene linked bistriphenylamine
 
 Optical Materials
 
 Vol.30
 No.3
 Pages 364-369
 
 พ.ศ. 2550
 
 Vinich Promarak, Musubu Ichikawa, Taweesak Sudyoadsuk, Sayant Saengsuwan, Siriporn Jungsuttiwong and Tinnagon Keawin

 
 Synthesis of electrochemically and thermally stable amorphous hole-transporting carbazole dendronized fluorene
 
 Synthetic Metals
 
 Vol.157
 No.1
 Pages 17-22
 
 พ.ศ. 2549
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus