หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 33 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 Vinich Promarak, Sayant Saengsuwan, Siriporn Jungsuttiwong, Taweesak Sudyoadsuk and Tinnagon Keawin

 
 Synthesis and characterization of N-carbazole end-capped oligofluorenes
 
 Tetrahedron Letters
 
 Vol.48
 No.1
 Pages 89-93
 
 พ.ศ. 2549
 
 Vinich Promarak, Musubu Ichikawa, Duongratchaneekorn Meunmart, Taweesak Sudyoadsuk, Sayant Saengsuwan and Tinnagon Keawin

 
 Synthesis and properties of stable amorphous hole-transporting molecules for electroluminescent devices
 
 Tetrahedron Letters
 
 Vol.47
 No.50
 Pages 8949-8952
 
 พ.ศ. 2549
 
 Polyon C., Lurie D.J., Youngdee W., Thomas C., Thomas I.

 
 Comparison of 14N and 15N Nitroxide Free Radicals Imaged by Field-Cycled Proton-Electron Double-Resonance Imaging (FC-PEDRI) at Low Magnetic Field
 
 Thai J. Phys
 
 Vol.3
 No.
 Pages 122-124
 
 พ.ศ. 2550
 
 Polyon C., Lurie D.J., Youngdee W., Thomas C., Thomas I.

 
 Field-Cycled Proton-Electron Double-Resonance Imaging (FC-PEDRI) of 15N Nitroxide Free Radicals at 1.1 EPR Field
 
 NU Science Journal
 
 Vol.4
 No.S1
 Pages 22-25
 
 พ.ศ. 2550
 
 Polyon C., Lurie D.J., Youngdee W., Thomas C., Thomas I.

 
 Field-Cycled Proton-Electron Double-Resonance Imaging (FC-PEDRI) of a 14N Nitroxide Free Radical at Low Magnetic Field
 
 KKU Res J (GS)
 
 Vol.7
 No.2
 Pages 41-47
 
 พ.ศ. 2550
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus