หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 4 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 ชริดา ปุกหุต

 
 ชนิดของเห็ดป่าที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี
 
 วารสารเห็ดไทย ๒๕๕๑ สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย กรุงเทพ
 
 Vol.
 No.
 Pages 45-47
 
 พ.ศ. 2552
 
 Rattanachaikunsopon P, Phumkhachorn P

 
 Antimicrobial Activity of Elephant Garlic Oil against Vibrio cholerae in Vitro and in a Food Model
 
 BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 
 Vol.73
 No.7
 Pages 1623-1627
 
 พ.ศ. 2552
 
 S. Saenkarun
 

 
 Application of Representations of G2 to Solutions of a System of PDE
 
 Journal of Interdisciplinary Mathematics
 
 Vol.12
 No.4
 Pages 589-606
 
 พ.ศ. 2552
 
 CHEN Tar-Pin, WU Ke, LI Qi, CHEN Ben, WANG ShonZeng, KANDEL Hom, SOO YuChong, TIPPARACH Udom, CUI JingBiao, SEO HyeWon & CHEN ChiJen
 

 
 Structure and transport studies on nanometer YBCO/PBCGO multilayers
 
 Chinese Science Bulletin
 
 Vol.54
 No.15
 Pages 2698-2702
 
 พ.ศ. 2552
 
 Jantaporn Thongekkaew, and Haruyuki Iefuji
 

 
 Thermal stability of Cryptococcus sp. S-2 carboxymethyl cellulase (CSCMCase) having a cellulose binding domain from a fungal exoglucanase: Comparison to recombinant CSCMCase
 
 Songklanakarin Journal of Science and Technology
 
 Vol.31
 No.4
 Pages 361-365
 
 พ.ศ. 2552
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus