หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 6 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 Sarawuth Labuayai, Vinich Promarak and Santi Maensiri
 

 
 Synthesis and optical properties of nanocrystalline ZnO powders prepared by a direct thermal decomposition route
 
 Applied Physics A: Materials Science & Processing
 
 Vol.94
 No.4
 Pages 755-761
 
 พ.ศ. 2552
 
 Supaporn Porntrai
 

 
 A secrete of fruit ripening: Measuring ethylene production in school laboratories
 
 Proceedings of NSTA 2009 National Conference on Science Education, New Orleans, Louisiana, U.S.A.
 
 Vol.
 No.
 Pages 137-141
 
 พ.ศ. 2552
 
 A. Punkvang, P. Saparpakorn, S. Hannongbua, and P. Pungpo
 

 
 Investigation of the important interactions of direct InhA inhibitors in theclass of arylamine in InhA binding pocket based on quantum chemical calculations
 
 Proceedings of PACCON 2009 (Pure and Applied Chemistry International Conference) Naresuan University, Phisanulok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 526-527
 
 พ.ศ. 2552
 
 P. Pungpo, A.Punkvang, S. Sripha, P. Saparpakorn, and S. Hannongbua,
 

 
 Understanding inhibitor-enzyme interactions of hightly potent noncleoside reverse transcriptase inhibitors active against wild type and human HIV-1 Strains: Computer-aids Molecular Design
 
 Proceedings of PACCON 2009 (Pure and Applied Chemistry International Conference) Naresuan University, Phisanulok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 523-525
 
 พ.ศ. 2552
 
 Christian Herbst, Jirada Herbst, Jorg Leppert, Oliver Ohlenschlager, Matthias Gorlach and Ramadurai Ramachandran
 

 
 Numerical design of RN nv symmetry-based RF pulse schemes for recoupling and decoupling of nuclear spin interactions at high MAS frequencies
 
 Journal of Biomolecular NMR
 
 Vol.44
 No.4
 Pages 235-244
 
 พ.ศ. 2552
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus