หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 9 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 Tippawan Saipin, Todsaporn Sompun, Pacharee Krongkitsiri, and Udom Tipparach
 

 
 Fabrication and Properties of Dye-Sensitized Solar Cells Using Indium Tin Oxide-Coated Stainless Steels as Counter Electrodes
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 188-190
 
 พ.ศ. 2552
 
 Thossaporn Sompun, Pakawat Wongwanwattana, Supakorn Pukird, Pichet Limsuwan and Udom Tipparach
 

 
 Synthesis and Structure of TiO2 Nanocrystalline Photoanodes for Solar Hydrogen Production
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 191-195
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pacharee Krongkitsiri, Thossaporn Sompun, Pakawat Wongwanwattana, Tippawan Saipin, and Udom Tipparach
 

 
 Fabrication and Properties of Dye-sensitized Solar Cells Using Modified Titanium Sheets as Working Electrodes
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 200-202
 
 พ.ศ. 2552
 
 Supakorn Pukird, Udom Tipparach, Pristanuch Kasian and Pichet Limsuwan
 

 
 THERMOELECTRIC PROPERTIES AND NANOSTRUCTURES OF MATERIALS PREPARED FROM RICE HUSH ASH
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 33-37
 
 พ.ศ. 2552
 
 Supakorn Pukird, Udom Tipparach, Pristanuch Kasian and Pichet Limsuwan
 

 
 THERMOELECTRIC PROPERTIES AND NANOSTRUCTURES OF MATERIALS PREPARED FROM RICE HUSH ASH
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 33-37
 
 พ.ศ. 2552
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus