หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  สิ่งประดิษฐ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญา ( ทั้งหมด 1 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  1

 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อผู้ประดิษฐ ์(เจ้าของ) เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จุดเด่นของทรัพสินทางปัญญา วันที่ได้รับ/วันหมดอายุ
 
 วัดวัดรังสีเทอร์โมลูมิเนสเซสซ์

 
  นางจินตนา เหล่าไพบูลย์
 
 3238
 
 
 
 วันที่ได้รับ : 30-05-2007
 วันหมดอายุ : 01-10-2012
หน้าแรก [ 1 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus