หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  สาขาวิชาที่ทำวิจัยทั้งหมด ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ( ทั้งหมด 20 สาขา )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนกลุ่มงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 2 จาก  3

 
   
ชื่อสาขาวิชาที่ทำวิจัย รายละเอียดสาขาวิชาที่ทำวิจัย เลือกดู
 
Food Microbiology 

  '1009' Food Microbiology

 
 
 
Environmental Biotechnology 

  '1010' Environmental Biotechnology

 
 
 
Mathematics and E-Learning 

  '1011' Mathematics and E-Learning

 
 
 
Organic & Inorganic Synthesis 

  '1012' Organic & Inorganic Synthesis

 
 
 
Molecular Biology 

  '1013' Molecular Biology

 
 
 
Tissue Culture 

  '1014' Tissue Culture

 
  Tissue Culture
 
Applied Magnetic Fields 

  '1015' Applied Magnetic Fields

 
  1. Magnetic Resonances and Free Radical Imaging
  1.1 Magnetic Resonance Imaging (MRI)
  1.2 Electron Paramagnetic Resonance Imaging (EPRI)
  1.3 Proton-Electron Double-Resonance Imaging (PEDRI)
  2. Magnetic Filtration
  2.1 Longitudinal Mode Magnetic Filtration
  2.2 Transverse Mode Magnetic Filtration
  3. Magnetohydrodynamics
  4. Magnetic Materials
  
 
Occupational Health and Safety 

  '1016' Occupational Health and  Safety

 
 
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus