หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  สาขาวิชาที่ทำวิจัยทั้งหมด ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ( ทั้งหมด 20 สาขา )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนกลุ่มงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 4 จาก  4

 
   
ชื่อสาขาวิชาที่ทำวิจัย รายละเอียดสาขาวิชาที่ทำวิจัย เลือกดู
 
Occupational Health and Safety 

  '1016' Occupational Health and  Safety

 
 
 
จุลินทรีย์ทนร้อนกับการประยุกต์ใช้ 

  '1017' จุลินทรีย์ทนร้อนกับการประยุกต์ใช้

 
 
 
Advanced Ceramics Laboratory 

  '1018' Advanced Ceramics Laboratory

 
 
 
Waste and Wastewater Utilization and Management  

  '1019' Waste and Wastewater Utilization and Management

 
 
 
Environmental Sanitation 

  '1020' Environmental Sanitation

 
 
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus