หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  สาขาวิชาที่ทำวิจัยทั้งหมด ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ( ทั้งหมด 20 สาขา )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนกลุ่มงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  5

 
   
ชื่อสาขาวิชาที่ทำวิจัย รายละเอียดสาขาวิชาที่ทำวิจัย เลือกดู
 
Thermoluminescence Materials 

  '1001' Thermoluminescence Materials

 
 
 
Advanced Organic Materials & Devices Laboratory 

  '1002' Advanced Organic Materials & Devices Laboratory

 
 
 
Glass Technology Excellence Center 

  '1003' Glass Technology Excellence Center

 
  1. ทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตแก้วสีโดยใช้ทรายท้องถิ่น เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
  
  2. ทำวิจัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมแก้ว เน้นคุณภาพเพื่อการส่งออก
  
 
Astronomy & Astrophysics 

  '1004' Astronomy & Astrophysics

 
  1. เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ และดาราศาสตร์ฟิสิกส์
  
  2. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านดาราศาสตร์ และดาราศาสตร์ฟิสิกส์แก่ผู้สนใจทั่วไป
  
  3. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ และดาราศาสตร์ฟิสิกส์
  
 
Biodiversity 

  '1005' Biodiversity

 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและวิจัย แสวงหาองค์ความรู้ใหม่และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเน้นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกแถบลุ่มแม่น้ำโขง
  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แสวงหาองค์ความรู้ทางด้านสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ไม้ต้น เห็ดรา และจุลินทรีย์ในดิน เช่น การสำรวจและศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก การจำแนกพันธุ์ไม้ต้น ชนิดของเห็ดราและจุลินทรีย์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยานและอุทยานแห่งชาติ
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus